Organizatorzy:

Medien Service
Instytut Maszyn Matematycznych

Medien Service
Medien Service


Patronaty honorowe:

Wicepremier,
Minister Gospodarki
Janusz Piechociński
Ministerstwo Gospodarki

PKNe-izba

Srebrny sponsor:

TiCons

Partnerzy:

idnext

Patron medialny:

CW
Agenda konferencji

(stan na dzień 20.10.2014r.) [PDF]

IV Konferencja i Narodowy Test  Interoperacyjności  Podpisu Elektronicznego   CommonSign 2014

Termin: 22-23-października 2014r.

Lokalizacja: Warszawa, Instytut Maszyn Matematycznych,  ul. L.Krzywickiego 34

 

Dzień pierwszy:  22 października 2014r.

Temat wiodący: Rozporządzenie  eIDAS

09.30 – 10.00: rejestracja uczestników konferencji i testu, kawa o poranku
10.00 – 10.30 otwarcie Konferencji:  Arkadiusz Bąk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Marek Hołyński - Dyrektor, Instytut Maszyn Matematycznych, Wiesław Paluszyński - Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

 
Prezentacje i komunikaty:
10.30 – 11.00 – "Wdrożenie nowego Rozporządzenia UE dotyczącego e-identyfikacji i usług zaufania ” –  Arkadiusz Bąk, Ministerstwo Gospodarki 
11.00 – 11.20 –„Nowe podejście  do testowania rozwiązań e-podpisu” – Laboratorium Podpisu Elektronicznego Instytutu Maszyn Matematycznych [PDF]
11.20 - 11.50 - " Rozporządzenie eIDAS a oczekiwania rynku wobec e-podpisu i e-tożsamości" - Wiesław Paluszyński, Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PDF]
 
11.50 – 12.20 –  przerwa kawowa
 
Prezentacje i komunikaty:
12.20 – 12.50 - „eIDAS Token in the context of eiDAS Regulation" – Charles-Henri Menseau, ANTS  [PDF]
12.50 -  13.10 - eIDAS - Legislacja, Standaryzacja, e-Usługi: dokąd zmierzamy” – Daniel Wachnik, Instytut Maszyn Matematycznych  [PDF]
13.10 – 13.40 – „eID and digital signatures - Estonian cross-border experience and future plans" – Mark Erlich, Estonian Information System Authority
13.40 – 14.05- „eIDAS czyli podpis elektroniczny dla ludzi” – Michał Tabor, Trusted Information Consulting [PDF]
  
14.05 – 14.45:  lunch
 
14.45 – 15.10 – „European SD-DSS tool: The challenges of the digital interoperability” -  Robert Bielecki, ARHS   [PDF]
15.10 – 15.30 – „e-Tożsamość a e-Usługi dla ludności” – Piotr Dudzic, Centralny Ośrodek Informatyki  MSW
15.30–15.55 -„Podpis elektroniczny w usługach transgranicznych. Doświadczenia pilotażowych projektów europejskich" – Tomasz Kawecki, Instytut Logistyki i Magazynowania [PDF]
 
 
15.55 – 16.30 dyskusja panelowa na temat „Rozporządzenie eIDAS – czy z podpisem elektronicznym zmierzamy wreszcie do szczęśliwego końca?”, prowadzenie: Sławomir Cieśliński, Medien Service, uczestnicy: w/w prezenterzy 
 
16.30 – zakończenie pierwszego dnia konferencji
 
 
 
Dzień drugi:  23 października 2014r.
Temat wiodący: Podpis elektroniczny w praktyce biznesowej i gospodarczej
 
09.30 - 10.00: rejestracja uczestników konferencji,  kawa o poranku 
 
Prezentacje i komunikaty:
10.00 – 10.25 - „Handel elektroniczny a usługi zaufania” – Grzegorz Wójcik, Izba Gospodarki Elektronicznej  [PDF]
10.25 – 10.50 – „NFZ dostawcą kwalifikowanych usług zaufania elektronicznego. Kontekst Rozporządzenia  eIDAS” – Marek Ujejski, Narodowy Fundusz Zdrowia  [PDF]
10.50 – 11.20 – „Projekt STORK” – Artur Łaszcz, ATOS
11.20 – 11.50 – „Autenti – pierwsza w Polsce platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów w Internecie” –  Łukasz Rzepecki, Autenti   [PDF]
11.50 – 12.20 – „Usługa e-Deklaracje czyli historia powstania masowej usługi cyfrowej” – Roman Janczarek, Ministerstwo Finansów  [PDF]
 
12.20 - 12.50 - przerwa kawowa
 
12.50 – 13.15 – "Serwer-side signing in the context of the eIDAS Regulation" - Ari Seror, ARX  [PDF]
13.15 - 13.40  -  „Jak doszło do mariażu  kart identyfikacyjnych z systemami podpisu elektronicznego. Widziane z perspektywy  rozwoju międzynarodowych norm i aktów prawnych” -Andrzej Ruciński, Przewodniczący KT 172, Polski Komitet Normalizacyjny  [PDF]
13.40– 13.55 – „Zapewnienie dostępności  internetowych serwisów transakcyjnych i funkcji autoryzacyjnych osobom niepełnosprawnym” -   Jan Szuster  [PDF]
 
13.55 -14.30 -  Przedstawienie projektu Deklaracji uczestników Konferencji CommonSign w sprawie wdrażania  w Polsce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady UE  nr 910/2014 z 23.07.2014r. (eIDAS) , dyskusja prowadzona przez  Sławomira Cieślińskiego  i przyjęcie tekstu Deklaracji
 
14.30 – Podsumowanie,   zamknięcie Konferencji CommonSign 2014 - Marek Hołyński, Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych
 
14.40 – 15.40: lunch
 

 Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem,  jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian. 

Nasi goście

Robert Bielecki

He was born in Poland in 1970. Today he lives between France and England.
With 23 years of experience in IT and as a former teacher at CNAM (France) and IBM (Belgium), he acquired strong experience in object-oriented design and architecture. In his career, he has worked in many countries, in a wide range of sectors such as: industry, education, banking and administration. He was also involved in various types of projects with teams based in different locations including managing outsourcing projects in India.
For over two years, he has been in charge of the SD-DSS project for the European Commission. He found his bearings quickly, and proposed several significant changes in the architecture of the framework. Attracted by the field and the complexity he acquired an extensive knowledge of the standards, the basis of the digital signature. He takes part in ETSI workshops as a councillor for EC.
He is actively involved in the promoting of the European SD-DSS project and participates in many conferences in Member States. He is also interested in the work of ETSI standardization of the emerging field of quantum and post quantum cryptography.

Mark Erlich

Area Manager, Interoperability Section
Information System Authority, Estonia
Education - BSc in Computer Engineering.
In past he has been working for five years on R&D projects with main topic on hardware solutions (microcontrollers, RFID) for industrial tracking systems.
In 2009 he got involved in national eID project and since 2010 he has been working as Area Manager at Estonian Information System Authority. He is responsible for strategy of national eID and management of eID projects at strategic level.

Charles-Henri Menseau

An expert in Identity & eServices.
He is a graduate of Paris Dauphine (GEA, MSG, and DESS 226) and ENST- (Master Security SIR).
He has experience working for various European Ministries and Institutions. He operates in the design and implementation of large-scale identity systems and has solid experience in the field of management assistance and project management in highly regulated and demanding environments.
He is a member of the technical committees of ETSI ESIeSignature Standartization & the ISO standardization of biometric technologies JTC1/SC37.

 

 

 

 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.